<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
7 november 2014

Is het al tijd om uw Permeobuis te reinigen?

De oudste waterdoorlatende Permeobuizen liggen nu 17 jaar onder de grond. Met een gemiddelde K-waarde van 45 m/dag is de Permeobuis zo lek als een mandje. Adviesbureau DHV ontwierp in de jaren ’90 al speciale riooldimenioneringssoftware voor de infiltratiebuizen. Onderhoudstechnische onderzoeksrapporten toonden al snel een positief resultaat. Daarnaast kwam Van der Velden Rioolbeheer met een geavanceerde reinigingsmethodiek op de markt.
Is het al zover of nog niet?
De hamvraag is nu: is het al tijd om uw Permeobuizen te inspecteren en te reinigen? Want ook al zijn er geen klachten, misschien is het toch zinnig om eens na te gaan of uw infiltratievoorziening nog goed infiltreert als bedoeld. Ze zijn per slot van rekening aangelegd met de gedachte om verdroging tegen te gaan of het regenwater lokaal te verwerken. Het zou zonde zijn als het riool alsnog overstort omdat de infiltratiecapaciteit te ver is teruggelopen.

Herfst is goede aanleiding voor inspectie
Nu de bladeren van de bomen vallen, is het de ideale aanleiding om uw Permeostelsel eens onder de loep te nemen. Het gaat ongetwijfeld weer flink regenen, een uitgelezen kans om de infiltratiewerking weer te herstellen tot 45 m/dag. En komt u er de komende maanden niet aan toe, kies dan voor het voorjaar. Als de bomen en planten weer volop (grond)water nodig hebben!

Permeobuis: voorkomt zowel verdroging als onnodig regenwatertransport. Oók te gebruiken als drainagebuis. Even sterk als dichte betonbuizen en verkrijgbaar in Ø400, Ø600 en Ø800.