<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
3 februari 2016

Innovatie Permeoblok 2.0

Wij zijn trots dat wij u onze nieuwe  Permeoblokken 2.0 kunnen presenteren! Op onze productielocatie in Heumen is hard gewerkt aan de doorontwikkeling van het Permeoblok, zowel het product zelf (sterker, dichte onderbak mogelijk, kleuren etc.) als het productieproces zijn geoptimaliseerd. De Permeoblokken 2.0 zijn het tweede kwartaal leverbaar.
 
De Permeoblokken zijn speciaal ontwikkeld als infiltratiesysteem voor situaties waarbij het grondwaterpeil hoog is (diepte minder dan één meter). Het bovengrondse type van het waterdoorlatende Permeoblok kan als vervanging van goot en band dienen. Door de zeer open structuur van de wand vangt het Permeoblok afstromend water op en infiltreert het direct in de ondergrond. Het waterdoorlatende vermogen van het Permeoblok is zo groot dat de infiltratiesnelheid alleen afhankelijk is van de mate waarin de bodem het water kan opnemen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verkoop riolering (024-3441244).