<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
2 maart 2017

Hele BTE Groep over op Europese windenergie

Sinds januari 2017 heeft BTE, waar De Hamer onderdeel van is, een nieuwe elektra- en gasleverancier, genaamd NieuweStroom. Omdat BTE zich betrokken voelt bij thema's zoals Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), Duurzaamheid en CO²-reductie, is er gekozen om Groene Stroom in te kopen voor de hele BTE Groep, en wel in de vorm van Europese Windenergie.

Groene stroom
Onder groene stroom wordt elektriciteit verstaan welke is opgewekt door zon, wind, water of biomassa. Groene stroom komt daarmee uit duurzame bronnen die het milieu niet/minder belasten. Alle groene stroombronnen, zoals Europese Windenergie, krijgen certificaten die aantonen dat ze groene stroom produceren genaamd: de GvO (Garantie van Oorsprong).

CO²-Footprint
BTE maakt voor alle BTE-bedrijven de CO²-uitstoot inzichtelijk. Deze uitstoot wordt per productielocatie bijgehouden in een CO²-Footprint. Door Europese Windenergie als groene stroom te gebruiken, verbetert de CO²-Footprint van de BTE-bedrijven. Er vindt namelijk geen CO² uitstoot plaats bij het opwekken van deze energie. Hiermee wordt er jaarlijks een paar duizend ton minder CO2² uitgestoten.