<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
12 december 2014

Hamin, een sterke buis-inlaat met unieke eigenschappen

De  Hamin buis-inlaat is niet nieuw, is niet revolutionair maar is al jaren de beste. Daarom tonen opdrachtgevers meer belangstelling voor deze Hamin. Steeds vaker blijkt dat aannemers hoog scoren bij EMVI aanbestedingen met deze toepassing. Daarom een goed moment om de kwaliteiten nog eens toe te lichten.

De Hamin inlaat constructie wordt geprofileerd geboord. Hierdoor ontstaat een betonnen stootrand en juist deze betonnen stootrand maakt het grootste verschil. Waar de norm eist dat een boveninlaat 40 kN kan verdragen, garanderen wij dat de Hamin minimaal 60 kN kan verdragen. Hiermee behoren doorgezakte standpijpen definitief tot het verleden.

Naast het geprofileerde gat, bevat de Hamin een rubbermanchet. Deze wordt fabrieksmatig aangebracht in de sparing en zorgt voor een waterdichte afdichting. Wanneer in het werk de standpijp aangebracht wordt, kan middels een visuele inspectie eenvoudig bekeken worden of de pijp op de juiste wijze is aangebracht.