<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
5 november 2019

Goed geschoold met Wateropleidingen

Riolering is doorgaans onzichtbaar, maar wel een essentieel onderdeel van onze infrastructuur. In de driedaagse opleiding Introductie Rioleringstechniek van Wateropleidingen maak je kennis met riolering en de onderdelen waaruit de riolering is opgebouwd, zoals: buizen, putten, gemalen, overstorten en bergbezinkbassins.

Na het volgen van deze opleiding kun je de verschillende soorten stelsels herkennen en weet je het verschil in werking. Ook wordt kennis gemaakt met de meest gebruikte materialen in de rioleringstechniek en wordt aandacht gegeven aan de meest gebruikelijke methoden van aanleg en renovatie. Aan het eind van de cursus ben je in staat om rioleringstekeningen te lezen en te gebruiken in je werk. Ook is deze opleiding een voorbereiding op de opleiding Visuele Inspectie Riolering voor Inspecteurs.

De Hamer vindt het belangrijk dat (nieuwe) mensen die aan de slag gaan in het werkveld van de riolering(s-zorg) op een juiste wijze worden geschoold. Diverse mensen bij De Hamer hebben in het verleden zelf de Basisopleiding Riolering of Opleiding Rioleringstechniek gedaan en ondervinden daar nog dagelijks plezier van. Om voorgaande reden werkt De Hamer samen met Wateropleidingen, wij gunnen iedereen een goede start!

Op 5 september waren de cursisten van de Wateropleidingen aanwezig bij De Hamer in Nijmegen om de theorie over de productie van betonnen rioleringsmaterialen en de bijbehorende productienormen in de praktijk te zien. Met interesse is, naast het theoretische cursusdeel, rondgekeken bij de productie van betonnen buizen en putten. Mocht u meer informatie willen over deze of andere opleidingen van Wateropleidingen kijk dan op de website van Wateropleidingen. Al actief in het werkveld en interesse in een rondleiding bij De Hamer? Neem dan contact op met De Hamer!

Geïnteresseerd in een rondleiding bij De Hamer? Laat het ons weten!