<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
22 december 2016

Goed beheer en onderhoud is goed functioneren!

Of het nu gaat om de  Permeobuizen, de  Permeoblokken of een ander type infiltratievoorziening, de aanleg, het beheer en het onderhoud zijn in grote mate bepalend voor het succes. Om die reden heeft De Hamer in het verleden in samenwerking met marktpartijen (de keten) een techniek ontwikkeld waarmee Permeobuizen functie-herstellend gereinigd kunnen worden. Ook voor het Permeoblok is vanaf het moment van de introductie onderzoek gedaan naar de meest geschikte reinigingsmethoden. 

Aanleg, beheer en onderhoud
Uiteraard begint het bij een juiste aanleg en verwerking van het Permeoblok, hiervoor is bij De Hamer een  leg-/ funderingsadvies beschikbaar. Zeker ook in het beheer en onderhoud zijn stappen te maken. Door het opnemen van bladvangers in de regenpijp, wordt afstroming van vaste delen richting het Permeoblok beperkt. Door het toepassen van een gesloten deksel op het Permeo-Inspectieblok wordt voorkomen dat vervuiling zich in het Permeoblok afzet. Maar, zeker ook de frequentie waarmee en jaargetijden waarin de openbare ruimte wordt geveegd is bepalend voor de snelheid van het vervuilingsproces van het Permeoblok. 

Open structuur makkelijk te reinigen
Alle infiltratievoorzieningen slibben op enig moment dicht, ook het Permeoblok. Het voordeel van de Permeobuis en het Permeoblok is de open-structuur en dat deze (van binnenuit) reinigbaar is. Echter, omdat Permeoblokken in eerste instantie hoofdzakelijk ‘oppervlakkig’ verzadigd raken, is in samenwerking met  Rowi gewerkt aan een methode voor het functie herstellend reinigen. Rowi combineert de techniek van ‘ spuiten onder hoge druk’ en het ‘ opzuigen van de verontreiniging’ (die men ook gebruikt om ZOAB te reinigen) en zich in de afgelopen jaren ruimschoots heeft bewezen.

Rowi en De Hamer hebben bij enkele (pilot) projecten in Haaksbergen, Houten ( zie youtube-film) en Bergen (NH) ervaring opgedaan met functie herstellend reinigen en wij zijn hier zeer enthousiast over. Wilt u meer informatie over het Permeoblok of de mogelijkheden om deze te reiningen? Neem dan gerust contact op met uw  Rayonmanger van De Hamer of de verkoop binnendienst  (024-3441244).