<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
15 maart 2021

En dat is vijf!

De Hamer behaalt na ISO14001, ISO9001, CO2-prestatieladder en de PSO prestatieladder nu een gouden CSC-certificering!


‘Na ISO14001, ISO9001, de CO2-prestatieladder en de PSO prestatieladder, beschikken nu ook alle locaties van De Hamer de gouden CSC-Certificering. Vijf prachtige erkenningen voor alle inspanningen die door het bedrijf zijn geleverd in het kader van duurzaam ondernemen’. Klaas Huijgen, Manager QHSE van BTE en o.a. medeverantwoordelijk voor het thema duurzaamheid van de BTE-bedrijven, is duidelijk en terecht trots op het behaalde resultaat.

De Concrete Sustainability Council (CSC) is een wereldwijd initiatief om de duurzame productie van beton te bevorderen. Het is een certificatiesysteem voor een duurzame productie van beton en verantwoorde herkomst van grondstoffen dat zekerheid geeft aan de afnemers. Leveranciers, zoals De Hamer, voldoen -door zich te certificeren- aan strenge eisen op het gebied van betrouwbaarheid, deskundigheid, duurzaamheid en arbeidsveiligheid.  

GOUD
‘Voor De Hamer is deze certificering een uitgelezen manier om aan te tonen hoe belangrijk wij duurzaamheid vinden’, vertelt Klaas. De CSC-certificering vindt plaats in vier oplopende klassen: brons, zilver, goud en platina. Sinds 2018 zijn alle bedrijven binnen de BTE Groep gecertificeerd. Sommigen brons, anderen zilver.  De Hamer Nijmegen, Kemper Tienray, De Meteoor Rheden en Romein waren al in het bezit van een gouden certificaat. De Hamer Heumen en De Hamer Waspik worden hier nu aan toegevoegd’.

MKI
Dat De Hamer naast ISO14001 (de wereldwijde standaard voor milieubeheer), ISO9001 (de internationaal erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement), de CO2-Prestatieladder (hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten) en de PSO Prestatieladder (het meetinstrument en keurmerk voor organisaties die op een duurzame en kwalitatief goede wijze werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt) nu ook alle locaties CSC Goud gecertificeerd heeft, is volgens Klaas Huijgen niet verwonderlijk. ‘De Hamer is een toonbeeld van duurzaam ondernemen. Duurzaamheid is binnen heel BTE een groot goed, maar bij De Hamer is het gewoon business as usual. Als ik zie hoe ver men bij De Hamer al is, bijvoorbeeld met betrekking tot de Milieu Kosten Indicator (MKI) berekeningen, dan kan ik daar vanuit mijn vakgebied alleen maar met trots naar kijken. De MKI is een schaduwprijs, of fictieve prijs die de kosten weergeven die je zou moeten maken om de negatieve milieu-invloeden van de productie van een product te compenseren. De sector waarin De Hamer actief is, is sowieso verder op het gebied van duurzaamheid, dan andere betongerelateerde sectoren. In de wereld van bestratingen en buizen (waarin veel vanuit overheden en grotere partijen aanbesteed wordt, red.), neemt de MKI-berekening al veel langer een belangrijke plaats in. Binnen De Hamer is men hier actief mee bezig; ze zijn steeds weer op zoek naar verbetering op dat gebied’.

STIMULANS
Het uitgebreide aantal certificeringen dat het bedrijf inmiddels op haar conto mag bijschrijven is daarvoor naast het bewijs, ook steeds weer een stimulans om verder te gaan.  Klaas: ‘We willen vooruit, doorgroeien en ontwikkelen. Maar uiteraard op een verantwoorde manier voor mens, maatschappij en milieu! Daar zetten we bij De Hamer en bij alle andere BTE-bedrijven hoog op in!’.