<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
27 augustus 2015

Ei-buizen weer steeds populairder door klimaatadaptatie en TCO

Ei-buizen weer steeds populairder

Na de verhuizing van de productie van onze vestiging in Alphen aan de Rijn naar Nijmegen een aantal jaren geleden, was er een periode waarin een aantal afmetingen van de Columbuis niet meer geproduceerd konden worden. Het mallen-pakket van Alphen aan de Rijn paste niet op de machines in Nijmegen. Verder werd ook de vraag uit de markt naar eivormige buizen minder, omdat in die periode, mede als gevolg van het toenmalig beleid bij aanbestedingen, alleen naar de aanschafprijs van een product werd gekeken.

Total Cost of Ownership
Ook het feit dat de hedendaagse focus van de opdrachtgever niet alleen op de aanschafprijs van producten ligt, maar ook andere zaken op waarde worden geschat, speelt mee. Opdrachtgevers kijken steeds meer naar 'Total Cost of Ownership' (TCO). TCO is een filosofie gebaseerd op het geheel inzichtelijk maken van alle kosten gerelateerd aan de aanschaf en gebruik gedurende de levenscyclus van ingekochte goederen.

Kenmerken Columbuizen
Onder andere de volgende kenmerken van de eivorm dragen bij aan deze keuze voor de Columbuis:
  • Sterkte/draagkracht (alternatief voor gewapend rond);
  • Aanlegdiepte gering, hij kan minder diep worden gelegd, dat scheelt ontgraven;
  • Bij beperkt debiet ook een hoge stroomsnelheid en/of minder afschot nodig;
  • Minder diep betekent ook dat grotere transportafstanden mogelijk zijn;
  • Betere doorstroming geeft minder onderhoud en minder slib te storten.

Voorgaande is de reden dat de vraag naar eivormige buizen uit de markt weer is toegenomen en De Hamer haar Columbuizen-lijn weer in ere heeft hersteld. We zijn begonnen met de Columbuis 400/600 met nieuwe mallen, deze buis is eivormig van binnen en van buiten. Na een succesvolle productieperiode met dit type, zijn we verder gegaan met onze laatste aanwinst, de Columbuis 300/450.

Bij de Columbuis 300/450 is onderzocht of we weer voor eivormig van binnen en buiten zouden gaan, of eivormig van binnen en rond van buiten. Uiteindelijk is voor het laatste gekozen, mede gezien de goede ervaringen met de 250/375 die we al op deze wijze produceren. De 300/450 is, net als 250/375 en 400/600, op de machine geproduceerd (‘dry-cast’) en de eerste buizen zien er fantastisch uit.

We kunnen nu dus met trots melden dat De Hamer de gehele Columbuizen-lijn weer in eigen huis kan produceren, van de Columbuis 250/375 tot en met de 700/1050. Waarbij de 500/750 wetcast wordt gemaakt. Alle andere typen worden machinaal geproduceerd.