<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
22 mei 2017

Door Permeoblokken stromen honderden liters water snel de bodem in

Door Permeoblokken stromen honderden liters water snel de bodem in

Bewoners van de wijk De Worp uit Deventer begonnen vorig jaar een buurtinitiatief, om de straat waar zij in wonen klimaatvriendelijker in te richten. Dit initiatief ontstond vanuit de bewoners, maar is vormgegeven door samenwerking met de gemeente Deventer, Waterschap Vallei en Veluwe, Netters Infra B.V. en Betonindustrie De Hamer.

Demonstraties
Op 15 maart 2017 werd een bewonersbijeenkomst gehouden voor alle deelnemers van dit initiatief. De gemeente Deventer, Netters Infra en De Hamer presenteerden gezamenlijk de plannen voor een klimaatbestendige straat middels Permeoblokken. De bewoners van de wijk De Worp verwijderden in april de straatstenen. Daarna bracht Netters Infra de Permeoblokken aan.

Klimaatbestendige straat
Het klimaat verandert: Nederland wordt deze eeuw warmer, natter én droger. Klimaatverandering leidt tot meer hittegolven, vaker extreme neerslag en meer droge perioden. Als steden zich hier niet op voorbereiden, heeft dit invloed op de gezondheid van de mensen, leefbaarheid van de buurten, comfort in woningen en gebouwen en de arbeidsproductiviteit (economische schade).

Het waterdoorlatende Permeoblok is in de wijk De Worp toegepast als vervanging van de straatgoot. Door de zeer open structuur van de wand van het Permeoblok, vangt het afstromend regenwater op en infiltreert het direct in de ondergrond. Daarnaast heeft het systeem een bergend en afvoerend vermogen, om in geval van zeer intensieve regenbuien wateroverlast te voorkomen.

Regenwater dat in de bodem zakt, voorkomt wateroverlast op straat en verdroging van de bodem. Ook stroomt dit regenwater niet naar het riool, zodat een zuiveringsinstallatie niet onnodig wordt belast.

Testen
Om te zien of en hoe snel het nieuwe infiltratiesysteem een grote hoeveelheid water kan opnemen, nam de gemeente Deventer woensdag 17 mei 2017 de proef op de som. Dat gebeurde door honderden liters water uit een tankwagen te laten stromen in de Bloemstraat op De Worp. De projectgroep was aanwezig, de reacties waren zeer positief.

Gemeente Deventer en Waterschap Vallei en Veluwe zijn blij met het bewonersinitiatief. Het draagt bij aan water- en kostenbesparing, het verbetert de kwaliteit van het oppervlaktewater en vermindert het risico op wateroverlast. Daarbij draagt het met elkaar zorgen voor een betere leefomgeving bij aan bewustwording en samenhang in de wijk.