<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
13 mei 2014

De ideale buis bestaat niet?

De ideale buis bestaat niet?

Allemaal zijn we wel eens op zoek geweest naar het Ei van Columbus. Maar wat voor de één hét Ei is, hoeft voor de ander niet zo te zijn. Zo is het ook met riolering, en dat deed zich voor bij de Brabantse gemeente Boxtel. In plaats van door te zoeken naar hét nieuwe Ei, paste de gemeente Boxtel er maar liefst 3 verschillende toe! Een kwestie van de juiste buis op de juiste plaats.

Permeobuizen
In het eerste geval ging het om een gebied waar zowel regenwater afgevoerd moest worden, als gedraineerd. De bodem is qua samenstelling en grondwaterstand ongeschikt om grote hoeveelheden water op te nemen. Zonder afvoer zouden de bewoners met natte voeten kunnen komen te zitten, en dat is natuurlijk zeer onwenselijk. In overleg met het ingenieursbureau werd besloten om de Permeobuis toe te passen, die inmiddels zijn capaciteiten op het vlak van draineren en infiltreren ruimschoots heeft aangetoond.

Columbuizen
In een andere situatie moest er over een dusdanig grote lengte worden rioolwater worden getransporteerd, dat er pomputten nodig waren. Er was onvoldoende afschot om de minimaal gevraagde stroomsnelheid te halen tijdens een lage droogweerafvoer situatie. En tegelijk was berekend dat een kleine diameter ongeschikt zou zijn. Een grote buis die onderin smaller is dan bovenin bleek hier de ideale oplossing. Zo konden energievragende pompputten worden uitgespaard, en doet de Columbuis nu het werk.

MetroMax buizen
In het derde geval volstond een kleine vormvaste buisdiameter voor het vuilwaterriool (ø250), maar deze worden niet meer van beton geproduceerd. Bovendien is bij een dergelijke buisdiameter het vuilwater agressiever als gevolg van afkoppelen van regenwater. Als alternatief is hier de Metromax buis toegepast, een polymeerbetonbuis die niet alleen bestand is tegen agressieve stoffen, maar ook vormvast is. De Metromax wordt ook toegepast als boorbuis en is tevens in grote diameters verkrijgbaar via De Hamer.

Inderdaad, de ideale buis bestaat niet. Maar de beste oplossing voor iedere situatie vindt u samen met De Hamer…

Permeo buizen, archief Columbuizen, archief Metromax buizen, archief