<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
17 november 2017

De Hamer werkt aan CO2-reductie door deel te nemen aan keteninitiatieven

De Hamer werkt aan CO2-reductie door deel te nemen aan keteninitiatieven

De Hamer is actief in 13 zogeheten ''keteninitiatieven''. Niet alleen om werkprocessen op elkaar af te stemmen, maar ook om Maatschappelijk Verantwoordelijk Ondernemen (MVO) naar een hoger niveau te tillen. De Hamer vindt duurzaamheid belangrijk; het is dan ook goed om initiatief te tonen en met ketenpartners af te spreken wat duurzaamheid is en wat we gezamenlijk kunnen bereiken. De Hamer vindt dat duurzaam beton winst kan opleveren op het gebied van CO2-reductie en circulariteit. Op deze manier geeft De Hamer mede invulling aan haar eigen CO2-reductie en duurzaamheidsambities, het past ook naadloos in de gehele werkwijze van de CO2-Prestatieladder.

Beton Circulair
Diverse keteninitiatieven gaan in samenwerking met ''Beton-circulair'', dat streeft naar duurzaam beton en bouwprojecten door het reduceren van CO2 en het inzetten van circulair beton. Het netwerk organiseert bijeenkomsten waarin ketenpartners kennis uitwisselen over duurzaam beton.

Voor meer informatie neem gerust contact op met QHSE Manager van BTE, Klaas Huijgen (0488-417191).