<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
14 juli 2016

De Hamer levert riolering voor renovatie Rotterdam The Hague Airport

De Hamer levert riolering voor renovatie Rotterdam The Hague Airport
Op Rotterdam The Hague Airport wordt door  Ooms Construction B.V.   momenteel hard gewerkt  aan de renovatie van het hele hoofdplatform. Voor deze gehele renovatie heeft De Hamer de  riolering geleverd. Op het riool worden onder andere goten aangesloten.
 
Hoge belastingsklasse
Er is gekozen voor de producten van De Hamer, omdat  De Hamer op de Maasvlakte ervaring heeft opgedaan met putten die dienen te voldoen aan belastingsklasse F900. Deze is voor een groot deel van de leverantie ook van toepassing op dit werk bij de Rotterdamse luchthaven. De firma Ooms Construction heeft, mede door hun expertise en werkvoorbereiding, een goede planning gemaakt om het werk zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Echter moet van deze planning afgeweken kunnen worden, omdat  Rotterdam The Hague Airport altijd bereikbaar dient te zijn. Rotterdam The Hague Airport is de eerste uitwijkhaven voor Schiphol. Mocht er sprake zijn van een uitwijkvlucht, dan kan de werksituatie altijd plotseling veranderen. Om deze reden moet er goed gecommuniceerd worden met alle betrokkenen van het werk, en met de operationele diensten van de luchthaven, zodat “just in time” kan worden geleverd en gewerkt. 
 
Veiligheidseisen luchthaven
Ook heeft Ooms Construction te maken met strikte veiligheidseisen die aan het werken op een luchthaven worden gesteld. Zo zijn er constante toegangscontroles voor mens en materieel, is de werkruimte beperkt en dient het werkterrein dagelijks altijd schoon- en zonder los materiaal achtergelaten te worden. Samenwerken is een sleutelwoord voor dit project, de filosofie van Ooms,  'geloven in de kracht die specialisten samen, als één team, kunnen bereiken' komt hier goed tot zijn recht.