<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
30 mei 2024

De Hamer doorstaat certificeringsronde met glans

Voor alle drie de locaties van De Hamer zitten de audits erop. Het resultaat? Het nieuwe certificaat Milieu ISO 14001 is weer voor drie jaar afgegeven. Daarnaast zijn ook de opvolgingsaudit voor de CO2-Prestatieladder en de opvolgingsaudit voor het ISO 9001 kwaliteitscertificaat succesvol afgerond. Klaas Huijgen, Manager QHSE van BTE en onder andere medeverantwoordelijk voor het thema duurzaamheid van de BTE-bedrijven, is terecht trots op het behaalde resultaat.

Aan de certificerings- en opvolgingsaudit-ronde ging intern het nodige vooraf. Klaas: “We hebben interne audits uitgevoerd, er zijn rapporten aangeleverd, managementsystemen hebben informatie geleverd en we hebben gecheckt of alles werkt zoals het hoort. Je bereidt de audit grondig voor, zodat je goed voorbereid de controle ingaat.”

Rondgang

De audits en (her)certificering wordt uitgevoerd door Kiwa. “De auditor maakt een rondgang op de locaties om te checken of we voldoen aan de eisen. Dat is in dit geval voor alle drie de certificaten tegelijk gebeurd waarbij ook alle locaties van De Hamer meegenomen zijn.”

Aantoonbaar

“ISO14001 is de wereldwijde standaard voor milieubeheer, ISO9001 de internationaal erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement. De CO2-Prestatieladder laat zien in hoeverre we aantoonbaar ons best doen om onze CO2-uitstoot te beperken”, legt Klaas uit.  “Drie belangrijke instrumenten om onze kwaliteit en inspanningen op verschillende gebieden aan te tonen.”

Stijgende lijn

Klaas besluit zijn verhaal. “We willen door, verder groeien en ontwikkelen. Maar uiteraard op een verantwoorde manier voor mens, maatschappij en milieu én op een kwalitatief hoogstaande manier! Daar zetten we bij De Hamer (en alle andere BTE-bedrijven) hoog op in! Het is goed te vernemen dat de auditerende instantie iedere drie jaar weer een stijgende lijn ziet.”