<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
17 december 2018

De Hamer: circulaire bestrating de standaard

Beton is een duurzaam bouwmateriaal; het heeft een lange levensduur en het kan worden hergebruikt. Daarmee past beton goed in de gedachte van de circulaire economie, waarbij onder andere de herbruikbaarheid van grondstoffen centraal staat, waarmee waardevernietiging wordt geminimaliseerd. Circulaire economie maakt, behalve van materialen uit de eigen keten, ook gebruik van materialen uit andere ketens. Naast primaire grondstoffen worden ook secundaire grondstoffen/reststoffen zoals betongranulaat of gewassen AEC-granulaat toegevoegd aan het materiaal beton.

De Hamer produceert een duurzame lijn bestratingsmaterialen waarin vanaf 1 januari 2019 standaard een gedeelte van de totale toeslagmaterialen wordt vervangen door secundaire granulaten. Dit geldt voor zowel de banden en stenen als de tegels met deklaag. Daarnaast wordt het ook in alle hulpstukken toegepast. Het vervangingspercentage hangt af van de kwaliteit en beschikbaarheid van de reststoffen.

De betonnen bestratingsmaterialen zijn kwalitatief gelijkwaardig aan de betonwaren met alleen primaire grondstoffen. De reststoffen waar De Hamer mee werkt, zijn altijd voorzien van kwaliteitscertificaten. De betonnen bestratingsproducten met secundaire grondstoffen vallen onder de geldende KOMO-certificaten, voldoen aan de benodigde CE-markeringen conform de NEN-EN-12620 en zijn voorzien van het BSB-certificaat (Besluit bodemkwaliteit). Na de gebruiksfase zijn de betonwaren wederom geschikt om gebroken te worden en te gebruiken in nieuwe betonproducten.