<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
12 oktober 2015

Dag van de Openbare Ruimte en Water in de Openbare Ruimte

Dag van de Openbare Ruimte en Water in de Openbare Ruimte
Hogere temperaturen, stijgende zeespiegel, nattere winters, heftigere buien en drogere zomers. Daar moeten we volgens  KNMI'14-klimaatscenario's in de toekomst rekening mee houden. Allemaal redenen om te kijken welke mogelijkheden er zijn om hemelwater bovengronds te bergen, infiltreren en af te voeren.

Hiervoor is een scala aan betonproducten beschikbaar. Deze oplossingen, met het passende thema ' Waterbeheersing in de straat', werden op de Dag van de Openbare Ruimte door De Hamer gepresenteerd. Tijdens deze editie van de Dag van de Openbare Ruimte hebben een groot aantal bezoekers onze stand gevonden en kennis gemaakt met de waterbergende en infiltrerende oplossingen die De Hamer te bieden heeft. Ook konden wij onze bezoekers attenderen op de beurs van donderdag 15 oktober 2015. Dan is De Hamer als exposant aanwezig op de beurs ' Water in de Openbare Ruimte',  standnummer 2.039.