<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
9 februari 2018

Cursisten Rioleringstechniek op bezoek bij De Hamer

Riolering is doorgaans onzichtbaar, maar wel een essentieel onderdeel van onze infrastructuur. In de nieuwe driedaagse opleiding 'Introductie Rioleringstechniek'  van Wateropleidingen maak je kennis met riolering en de onderdelen waaruit de riolering is opgebouwd, zoals: buizen, putten, gemalen, overstorten en bergbezinkbassins. In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • watersysteem en waterketen;
  • soorten rioolstelsels;
  • onderdelen van de riolering;
  • materialenkennis;
  • aanlegmethoden;
  • rioleringstekeningen;
  • onderzoek aan riolering;
  • classificatie conform NEN 3399.

Na het volgen van deze opleiding kun je de verschillende soorten stelsels herkennen en weet je het verschil in werking. Ook wordt kennis gemaakt met de meest gebruikte materialen in de rioleringstechniek en wordt aandacht gegeven aan meest gebruikelijke methoden van aanleg en renovatie. Aan het eind van de cursus ben je in staat om rioleringstekeningen te lezen en te gebruiken in je werk. Ook is de opleiding een voorbereiding op de cursus ‘Visuele inspectie van Riolering’ (conform de NEN 3399).

Rondleiding bij De Hamer
8 februari waren de cursisten aanwezig bij Betonindustrie De Hamer om de theorie betreft de productie van betonnen rioleringsmaterialen en de bijbehorende productienormen in de praktijk te zien. Met interesse is, naast het theoretische cursusdeel, rondgekeken bij de productie van betonnen buizen en putten. Mocht u meer informatie willen over deze of andere cursussen van Wateropleidingen kijk dan op de website. Interesse in een rondleiding bij De Hamer? Neem dan contact op met De Hamer!