<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
13 januari 2016

Contract voor Wascon® uitgewassen betontegel in Rotterdam

Contract voor Wascon® gewassen betontegels in Rotterdam
Opnieuw is het De Hamer gelukt het tweejarig tegelcontract  'leveren betonnen gewassen tegels' voor de gemeente Rotterdam te bemachtigen. De innovatie wijze waarmee de gemeente Rotterdam dit bestek in de markt heeft gezet, sluit goed aan op de visie en productiewijze van De Hamer.

Mede door de inzet van  ASCEMhet betontechnologische centrum van onze moedermaatschappij BTE Nederland BV, is het De Hamer gelukt een  Wascon® uitgewassen betontegel te ontwikkelen met een lage MKI-waarde ( Milieu Kosten Indicator). De lage MKI-waarde en een concurrerende prijsstelling was de aanleiding voor de gemeente Rotterdam om de gunning aan De Hamer te verlenen.