Home    Nieuws   

CO2-uitstoot in 2018 met 52% gedaald t.o.v. 2015

pagina icon

CO2-uitstoot in 2018 met 52% gedaald t.o.v. 2015


CO2-uitstoot in 2018 met 52% gedaald t.o.v. 2015 29 nov

De Hamer is gecertificeerd voor de SKAO CO2-Prestatieladder op niveau 3. De CO2-Prestatieladder is ontwikkeld om CO2-bewust te handelen en daarmee de CO2-uitstoot te verlagen. Om CO2-bewust te ondernemen, wordt door De Hamer een CO2-Footprint gemaakt. Deze maakt inzichtelijk hoeveel CO2-reductie er heeft plaatsgevonden. Ten opzichte van 2015 heeft De Hamer in de eerste helft van 2018 een reductie in van 52% in de CO2-uitstoot per ton beton gerealiseerd. Dit is tot stand is gekomen door vele maatregelen die genomen zijn om de betonproductie van De Hamer CO2-armer te maken. In 2019 staan nieuwe maatregelen op de planning om de uitstoot nog verder terug te dringen.

De voortgangsrapportage H-1 van 2018 staat nu online. Wanneer je meer over onze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid wilt weten, kun je hier meer lezen.Terug naar overzicht