<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
11 oktober 2015

Certificaten update

Certificaten update
De Hamer heeft een tal van certificaten, waaronder ISO 14001 en  CO2-Prestatieladder niveau 3 (systeemcertificaten). Deze certificaten zijn wederom verlengd. Alle drie de certificaten gelden voor de vestigingen: Nijmegen, Heumen en Waspik.

Betekenis certificaten
De certificaten bewijzen dat De Hamer volgens hoge kwaliteitseisen (ISO 9001) werkt, steeds aantoonbaar bezig is met de beheersing van milieuaspecten (ISO 14001) en streeft naar CO2-reductie. 

Certificaten helpen niet alleen onze klanten bij de aankoop van betonproducten, maar ons ook. Wij zijn continu bezig om onze bedrijfsprocessen te optimaliseren en te verbeteren, waardoor een proces bestaat uit waarde toevoegende activiteiten. 

Wanneer u samen met De Hamer een voordeel wilt behalen op de EMVI criteria, kan dat door ons certificaat CO2-Prestatieladder niveau 3.