<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
1 oktober 2021

BTE verandert om beter op klantbehoefte te kunnen inspelen

Eric de Groot Businessunit Directeur van De Hamer

Meer klantgerichtheid, snelheid, daadkracht en flexibiliteit. Dat zijn voor de BTE Groep belangrijke redenen om per 1 oktober 2021 de organisatievorm te wijzigen. Het bedrijf legt meer verantwoordelijkheden bij de verschillende BTE-bedrijven. Dat gebeurt door vier businessunits te vormen. Elke businessunit krijgt een eigen directeur. Voor De Hamer Beton B.V. wordt dat Eric de Groot.

Eric de Groot is nu nog lid van de centrale directie van BTE. De andere drie businessunits worden geleid door zijn collega’s Bas Anneveldt, Alfred Heij en Henk Schaap. Bart van Melick blijft Algemeen Directeur van BTE, ook de Financieel Directeur Erwin Leuven blijft op centraal niveau actief. De verandering kost geen arbeidsplaatsen.

BTE-DI1

Foto van links naar rechts: Bas Anneveldt, Alfred Heij, Henk Schaap, Bart van Melick, Erwin Leuven en Eric de Groot.

Beter inspelen op veranderingen
‘’BTE is nu nog functioneel georganiseerd, maar de dynamiek in de markten is groot. Er vinden veel veranderingen plaats en daarop willen we beter inspelen”, zegt Algemeen Directeur Bart van Melick. ‘’We hebben te maken met de stikstofproblematiek, de naweeën van de coronapandemie, de stijging van de grondstofprijzen, noem maar op. Daar willen we adequaat op kunnen reageren.”

De ondersteunende diensten blijven overkoepelend werken. Daarmee wordt het delen van kennis geborgd en schaalgrootte gecreëerd. Zo blijven bijvoorbeeld QHSE, Procesinnovatie en Inkoop als centrale afdelingen voor de hele groep werken.

Hij vervolgt: ‘’De verschillen tussen de bedrijven en de productieprocessen zijn onderling best groot. Dat vraagt om een specifieke aanpak, die je het best kunt sturen als je er dicht bovenop zit. En dat is met de kleinere units het geval.”

Volgens Bart van Melick is de betrokkenheid van de bedrijfsleiding door de nieuwe vorm groter. ‘’Personeel zal merken dat de directie er meer is en er dichter op zit. Dat maakt het mogelijk om als afzonderlijk bedrijf sneller te handelen.”

Markt en klantgericht
25 jaar geleden is Eric de Groot bij BTE-bedrijf De Meteoor in Rheden begonnen in de commercie van de divisie Rail. Daarna heeft hij meerdere functies bekleed binnen de BTE Groep. Zo was hij in de periode van 2009 tot 2014 Algemeen Directeur van De Hamer. Vervolgens werd hij directielid van BTE waar hij zeven jaar verantwoordelijk was voor de commercie van de hele BTE Groep. Eric de Groot heeft zin in zijn nieuwe uitdaging. ‘’Ik heb altijd nauw samengewerkt met De Hamer en de markt van bestrating en riolering. Vraagstukken en mogelijkheden van verduurzamen spelen een grote rol en zullen bepalend zijn voor de toekomst van het milieu, de betonbranche en De Hamer. Oprecht een prachtige opdracht waar ik mij op verheug en waar ik samen met collega’s van De Hamer een succes van wil maken.’’

Logische stap
De keuze voor een nieuwe organisatievorm betekent niet dat de oude vorm niet deugde. ‘’In de bouwcrisis waren er destijds hele goede redenen om het centraal te organiseren”, zegt Bart van Melick. ‘’Dan moet je denken aan schaalgrootte en efficiency. Het is goed geweest dat we het zo gedaan hebben, maar nu vraagt de markt en de tijd om wat anders. Het fundament ligt er, we kunnen nu gaan bouwen. We zien dit als een logische stap.”

Overigens houdt elke directeur een algemene directietaak bij BTE. Eric de Groot is behalve directeur van de businessunit De Hamer op centraal niveau verantwoordelijk voor innovatie, duurzaamheid en productmanagement.

Doelen halen
Eric de Groot: ‘’We verwachten dat we de doelen gaan halen die we hebben gesteld met de businessunits: meer klantgerichtheid, betere processen, voortgang op het gebied van duurzaamheid en het vasthouden en verder opbouwen van kennis. We zijn er klaar voor.”