<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
10 januari 2019

BTE Nederland neemt maatregelen om nadelen van laagwater te beperken

BTE Nederland neemt maatregelen om nadelen van laagwater te beperken

BTE Nederland, waar De Hamer onderdeel van is, wil extra opslagpunten voor zand en grind maken, vlakbij de betonfabrieken van het bedrijf. Bij aanhoudend laagwater kunnen zo de grondstoffen voor beton eenvoudig via de weg (‘per as’) naar de fabrieken van BTE worden vervoerd. Op die manier blijven de financiële gevolgen van laagwater voortaan beperkt.

De eerste ‘hubs’ zouden in 2019 al ingericht moeten worden door leveranciers van grondstoffen. Daardoor worden producten van BTE wel een fractie duurder, maar stukken minder dan wanneer bij extreem en langdurig laagwater extra schepen of vrachtwagens moeten worden ingezet voor het vervoer van grondstoffen. Deze oplossing is bedacht in samenwerking met de toeleverende bedrijven van BTE.

Extra kosten
In het najaar van 2018 stond het water in de rivieren lang erg laag. Daardoor konden schepen niet zo zwaar beladen worden en moesten ze vaker varen om zand en grind bij de betonfabrieken te krijgen. Dat zorgde voor veel extra kosten.
,,De periode van droogte en laagwater in het najaar van 2018 heeft ons veel geld gekost”, zegt Commercieel Directeur Eric de Groot van BTE Nederland. ,,Dan moet je denken aan tonnen, die we niet zomaar wilden doorberekenen aan afnemers. In onze leveringsvoorwaarden staat weliswaar dat we dat mogen doen, maar je loopt wel het risico dat je dan orders kwijtraakt.”

Oplossingen
BTE heeft de problemen in de meeste gevallen wel besproken met klanten. De Groot: ,,De gemeente Rotterdam was een van onze klanten die het niet alleen begreep, maar ook mee wilde betalen voor de hogere productiekosten door de gevolgen van de lage waterstand. Dat was niet bij iedereen zo. Om dit soort gevolgen te beperken, zijn we gaan nadenken over goede oplossingen. Opslagpunten op korte afstand van onze fabrieken is zo’n oplossing.”
De Groot beaamt dat ook dit soort maatregelen te merken is in de prijs van de producten. ,,Maar dat is logisch. We zullen niet de enige zijn die extra kosten doorberekenen in de prijs. In de hele branche gaan betonproducenten wat doen om in te spelen op laagwater. Dat zal over de hele linie voor een kleine prijsstijging van beton zorgen. Maar in elk geval veel minder dan wanneer je ad hoc moet inspelen op laagwater en 1 op 1 de kosten doorberekent van extra schepen en vrachtwagens.”

Zandwingebieden
BTE denkt aan twee of drie opslagplaatsen voor grind en zand. De Groot: ,,Dan kun je denken aan plekken die al in gebruik zijn voor zand- en grindwinning en ruimte hebben voor een opslag van deze grondstoffen. Op die manier zijn we beter voorbereid op laagwater. Daarnaast denken we na over nog meer mogelijkheden om vroegtijdig in te kunnen spelen op een langdurige lage waterstand.”