<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
19 april 2019

AQUA Mensura® stone houdt grip op het water

AQUA Mensura® stone houdt grip op het water

Steeds vaker kiezen gemeenten voor waterpasserende bestrating. Dit is bestrating waarbij het regenwater door brede voegen naar de bufferende funderingslaag onder de bestrating wordt afgevoerd. Op deze manier verdwijnt het water van de straat en kan het regenwater geleidelijk worden geïnfiltreerd in de ondergrond. Hiermee wordt regenwater niet onnodig getransporteerd via riolering en wordt, door infiltratie, verdroging van de ondergrond voorkomen.

De Hamer heeft geïnvesteerd in een nieuwe mal voor de productie van de AQUA Mensura® stone dubbel keiformaat. Daarmee is de AQUA Mensura® stone naast keiformaat 200x100x80 mm, halve keiformaat 100x100x80 mm en de kepersteen vanaf begin mei 2019 ook leverbaar in de dubbel keiformaat 200x200x80 mm zonder schijnvoeg. AQUA Mensura® stone staat voor een optimale waterpasserende bestrating, die door zijn unieke nokkensysteem zelfopsluitend is en daardoor de noodzakelijke voegen en het verband in stand houdt. In combinatie met de AQUA Mensura® onderbouw is er een perfect waterinfiltratiesysteem toepasbaar voor wegen, pleinen, parkeerplaatsen en niet te vergeten bedrijventerreinen.

Productinformatie

 • standaard voorzien van deklaag;
 • standaard voorzien van secundaire granulaten op basis van BRL 2507;
 • leverbaar in diverse standaard Newtone-kleuren;
 • standaard leverbaar in machinaal pakket; 200x100x80 mm elleboogverband en 200x200x80 mm blokverband (door de nokken is doorschuiven niet mogelijk);
 • KOMO-productcertificaat en productnorm NEN-EN 1338:2003;
 • pakkettering:
  o AQUA Mensura® stone 200x100x80 mm elleboogverband: 440 st. per pak
  (ook toe te passen als keperverband);
  o AQUA Mensura® stone 200x100x80 mm (alleen kleur wit): 480 st. per pak;
  o AQUA Mensura® stone 100x100x80 mm: 630 st. per pak;
  o AQUA Mensura® stone keperstenen 80 mm: 640 st. per pak;
  o AQUA Mensura® stone 200x200x80 mm zonder schijnvoeg blokverband: 240 st. per pak
  (met bisschopsmutsen zonder schijnvoeg ook toe te passen als diagonaalverband).