Home    Producten    Oplossingen   

Onveilige verkeerssituaties

pagina icon

Onveilige verkeerssituaties

Er kunnen verschillende maatregelen genomen worden om verkeersdeelname veiliger te maken. Hierbij kun je denken aan het toepassen van plateaus, banden en VoegStones die kruisingen overzichtelijk maken en het plaatsen van snelheidsbegrenzers zoals drempels. 

De Hamer heeft verschillende betonproducten die de verkeersdeelname veiliger maken.