Home    Producten    Bestrating   

Banden

pagina icon

Banden

Milieukeur

Betonbanden met Milieukeur worden geproduceerd met betongranulaat. Ten minste 10% (m/m) van de grove toeslag materiaal in het onderbeton van de betonbanden wordt door betongranulaat vervangen. Productie van milieukeurbanden vindt plaats op bestelling.

Uitvoering 

Betonbanden worden geproduceerd in een lengte van 100 cm. De verbinding is of vlak of een in volle hoogte doorlopende visbek- en contravisbek- aansluiting, zoals vast gelegd in het Normblad NEN 7015, en voorzien van een splintervrije kop.
Doorlopend visbekaansluiting is in overleg leverbaar (niet op alle banden).

Kwaliteit

Betonbanden worden geproduceerd volgens de producteisen van BRL 2314 d.d. 2005-01-01. De kwaliteit van de betonbanden is eerst in rechte vast te stellen bij 28 dagen ouderdom. Betonbanden worden zoveel mogelijk gemerkt met het Komo-merk KOMO K2074. Producten die niet met het Komo-merk KOMO K2074 gemerkt zijn voldoen, mits van toepassing, aan de Europese Richtlijn voor Bouwproducten (CE). Milieukeurbanden worden extra gemerkt met het MILIEUKEURMERK. Milieuhygiënische specificatie betonbanden: de gemiddelde samenstelling waarden voor organische stoffen, bepaald overeenkomstig Ontwerp- NVN 7330, voldoet aan artikel 7 lid 1 sub a van het bouwstoffenbesluit.

Prefab betonelementen worden zoveel mogelijk geleverd onder KOMO-CERTIFICAAT. Producten die niet met het KOMO-CERTIFICAAT gemerkt zijn voldoen, mits van toepassing, aan de Europese Richtlijn voor Bouwproducten (CE). Milieuhygiënische specificatie prefab betonelementen: de gemiddelde samenstelling waarden voor organische stoffen, bepaald overeenkomstig Ontwerp- NVN 7330, voldoet aan artikel 7 lid 1 sub a van het bouwstoffenbesluit.

Witte kalkuitslag

In diverse omstandigheden kan kalkuitslag optreden; deze is technisch niet te voorkomen, maar verdwijnt na verloop van tijd vanzelf. Kalkuitslag kan niet leiden tot afkeuring.