Home    Nieuws   

Bestrating met FORZ Inside

pagina icon

Bestrating met FORZ Inside


Bestrating met FORZ Inside 24 aug

Een circulaire economie wordt bereikt door bij het inkoopbeleid prioriteit te stellen aan producten die na gebruik hoogwaardig recyclebaar zijn als product of grondstof. Zo wordt de herbruikbaarheid van grondstoffen en producten vergroot en de waardevernietiging verkleind. Circulair inkopen is een onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Secundaire grondstoffen
De inzet van secundaire grondstoffen draagt bij aan behoud van primaire grondstoffen. De Hamer produceert nu ook bestrating met de toevoeging van FORZ. FORZ is een grondstof ontstaan uit de opwerking en reiniging van bodemas. Bodemas is materiaal dat overblijft bij de verbranding van huisvuil. FORZ wordt gebruikt als grondstof in het onderbeton van bestratingsmaterialen.

Zo werkt het
Per inwoner blijft er na recycling per jaar zo’n 150 kg aan huishoudelijk restafval over. Dat wordt verwerkt in een afvalenergiecentrale. Daarna blijft er nog zo’n 25% bodemas over. Hieruit worden vervolgens de metalen gehaald, denk daarbij bijvoorbeeld aan ijzer, koper, zink, roestvrijstaal en aluminium. Vervolgens worden verdere verontreinigingen eruit gefilterd waarna de zogenaamde ‘restfractie’ intensief wordt gewassen. Wat overblijft is FORZ® granulaat, een excellente zand- en grindvervanger.

Kwaliteit betonproducten met FORZ

  • FORZ granulaat is gecertificeerd onder de BRL 2507 (certificaat verleend oktober 2014).
  • De betonproducten met FORZ zijn KOMO gecertificeerd door KIWA.
  • De betonproducten met FORZ voldoen aan BSB.
  • De producten zijn recyclebaar, het zo verkregen betongranulaat is -op basis van de gemeten uitloging- vrij toepasbaar als grondstof.
  • Het gebroken beton van De Hamer met FORZ is als grindvervanger in beton ingezet en positief getoetst aan referentie beton en beton met regulier betongranulaat.
  • De uitgevoerde onderzoeken zijn gerevieuwd door adviesbureau LBP
  • De onderzoekresultaten laten zien dat zowel FORZ granulaat als het geproduceerd beton voldoet aan de daarvoor geldende normen. Er ontstaan geen negatieve effecten (qua vervuiling of kwaliteit van het recycle beton) wanneer producten met FORZ worden verwerkt, niet op de beton kwaliteit en niet in een tweede leven.

Producten met FORZ worden geleverd onder het KOMO certificaat. De producten voldoen aan de eisen BBK (Besluit Bodem Kwaliteit). Na recycling kan het product als vrij toepasbare grondstof worden (her)gebruikt bijvoorbeeld als toeslagmateriaal voor beton of andere toepassingen.Terug naar overzicht